קבלן ואחריות קבלן

רכשתם דירה חדשה? ובכן, מזל טוב לכם. לאחר הברכות והאיחולים, ישנו נושא חשוב שרוכשי הדירה אינם מודעים לו תמיד – מדובר כאן בענייני הקבלן, ובעיקר בתחומי האחריות שהוא נושא. במאמר זה נדבר בקצרה אודות מספר תחומי אחריות של קבלן בנייה.

לעיתים קרובות, לאחר רכישת בית או דירה מקבלן, נחשפות בעיות ותקלות שונות, שלא נראו במהלך הבנייה. תקלות אלו עשויות להתגלות עוד טרם הכניסה לבית החדש, אולם עשויות להתגלות גם לאחר הכניסה. לא נעים לגלום ליקויים בנכס היקר שרכשתם, ושבניתם עליו כה רבות (תרתי משמע) – נכס שרכשתם במיטב כספכם. אולם ישנה נחמה קלה בעניין (ליתר דיוק – חצי נחמה): החוק קובע כי קבלן בנייה שמכר לכם את הנכס הוא בעל האחריות על ליקויים אלה. גילוי הליקויים בזמן סביר מצדכם (עניין המפורט כהוגן בחוק) יחייב את הקבלן לשאת באחריות תיקון הליקויים ולא אתכם.

תקופת בדק הבית

אחריות קבלן בנייה ניתנת על סוגי שונים של ליקויים, בעוד תקופת האחריות משתנה בין ליקוי אחד למשנהו. משך תקופת האחריות הראשונית מכונה "תקופת בדק", כאשר במהלכה הרוכש רשאי לדווח לקבלן אודות הליקוי המדובר ולדרוש תיקון על חשבון קבלן הבנייה. כנאמר, משך תקופת האחריות משתנה ונוכל לתת כאן מספר דוגמאות: אחריות הקבלן על הצנרת, כולל מערכת מרזבים והסקה – משכה כשנתיים; אחריות קבלן על רטיבות בקירות, במקלט ובגג, כמו גם על איטום גגות – משכה שלוש שנים. משכי האחריות משתנים גם עבור סדקים בקירות, קילופים משמעותיים בקירות ובתקרות – כאשר מדובר על תקופה שבין חמש לשבע שנים. תחומים נוספים גם הם תחת אחריותו של הקבלן, כמו שקיעת מרצפות ועוד.

עם תום תקופת הבדק, מתחילה תקופת אחריות בת שלוש שנים נוספות, מתוך ההיגיון שקיימים ליקויים רבים שלא תמיד ניתן לגלות תוך זמן קצר מתום הבנייה.

תיקון ליקויי בנייה

כנאמר, במידה שרוכש הנכס הודיע לקבלן על קיומו של ליקוי מסוים במשך תקופת הבדק, וכן במשך תקופת האחריות שבאה אחריה, מחובתו של אותו קבלן בנייה לבצע שיפוצים ותיקונים על חשבונו. במידה שהקבלן לא מבצע את התיקונים הנדרשים תוך פרק זמן סביר, הרוכש רשאי להזמין בעלי מקצוע מתאימים, לבחירתו, ולדרוש מהקבלן את החזרי התשלום. במקרו בו מתנער הקבלן מאחריות, הרוכש רשאי להגיש תביעה בבית משפט – כתביעה נזיקית או לפי חוק המכר. מובן שאם תוכח צדקתו, הרי שהקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים ועלויות תיקונים.